УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ С ГИС,
ПРЕДСТАВЕН В НМ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“


На 01.10.2005 г. в София с любезното домакинство на Националния музей „Земята и хората“ се състоя публично представяне на резултати от научно-изследователския проект на Географския институт на БАН „Експериментално въвеждане на съвременни информационни технологии (ГИС и Интернет) в обучението по география и икономика в средното училище в България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (вж. бр. 6/2004 на сп. „Обучението по география“).

Сред гостите бяха г-жа Снежанка Георгиева, директор на Център „ИТ в образованието“ към МОН; г-жа Вангелова, експерт по география в столичния ИО-МОН; ст.н.с. д-р Г. Алексиев, директор на Географския институт на БАН.

От името на екипа, включващ научният колектив на проекта и 7 учители по география от София, Благоевград и Ловеч, мултимедийна презентация направи П. Стефанов. Той запозна присъстващите с целите и задачите на проекта и резултати от експерименталното приложение през учебната 2004/2005 г. на урок, разработен в ГИС-среда („Живата земя“) и проведен в час по география в 7 училища в София и страната (резултати от експеримента са публикувани в бр. 4/2005 на сп. „Обучението по география“).

Г-жа Нели Маринова, учителка в 14 СОУ-София и участник в екипа, демонстрира урока „Живата Земя“, разглеждащ земетресенията, вулканизма и плейт-тектониката. След нейния урок беше представена разработената и апробирана през 2005 г. Програма за подготовка на учители по география за преподаване чрез ГИС на предварително разработени уроци. Накрая П. Стефанов изложи и основните идеи на депозиран в МОН проект за внедряване на ГИС в обучението по география в българското училище. В продължилата повече от час и половина дискусия, впечатления от своята работа споделиха учителите, провеждащи експеримента. В изказванията на А. Драгоев, Е. Бойдева, В. Карънлъкова беше подчертан възторга на техните ученици от проведения урок с ГИС, готовността и желанието им да работят с ИКТ и ГИС в часовете, както и личната си удовлетвореност от участието в проекта. Те изразиха надежда, че работата ще продължи в бъдеще, вече и с активното участие на учениците.

Доц. д-р Р. Гайтанджиева поздрави екипа за новаторството и определи приложението на ГИС като нова образователна технология. Тя подкрепи идеята за нейното внедряване, но очерта и нови проблеми, които възникват, като наблегна на необходимостта от разработване на подходяща методика.

Д-р Д. Ангелова член на екипа, обясни ролята на дидактиците в работата по проекта и в експериментите с ГИС-уроци. За целите на проекта говори и проф. дгн Г. Балтаков, ръководител на проекта. От своя страна ст.н.с. д-р Г. Алексиев изказа задоволството си от демонстрираните резултати и от новаторския дух на проекта. Той подчерта голямото практическо значение на ГИС и апелира към МОН за тяхното бързо внедряване в българското училище.

Част от присъстващите в залата учители изразиха желание да се включат в работата на екипа, което обаче би било възможно само ако МОН окаже необходимата финансова подкрепа за разширяване на работата за приложение на ГИС и най-вече - за внедряване на експерименталните резултати. Как може това да стане на практика е показано в предложения на МОН проект, за който читателите на сп. „Обучението по география“ ще могат да прочетат в следващите броеве.