“ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Международна научна конференция посветена на Деня на Земята и празника на Геолого-географския факултет София, България

28 – 29 Април 2006

Уважаеми читатели,
За трети пореден път Геолого-географския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски” организира Международна научна конференция посветена на Международния ден на Земята и празника на Геолого-географския факултет. През тази година конференцията ще се проведе под надслов “ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”. Тематиката е продължение на традицията от проведените до сега конференции: през 2004 г. “Човешките измерения в България на глобалните промени” и през 2005 г. “Глобалните промени и новите предизвикателства на 21 век”.

Конференцията е насочена към най-новите предизвикателства пред човечеството и науката, произтичащи от глобалните промени, които настъпват на Земята. Целта е да бъдат представени пред обществото резултати от съвременните научни изследвания за процесите и явленията от природната и социално-икономическата среда, които протичат в глобален мащаб, а също така имат и специфично регионално проявление. Изводите от тези изследвания са с теоретично и приложно значение и допринасят за интегрирането на науката с другите сектори на икономиката.

Дискусиите ще бъдат насочени в няколко направления:
  1. Глобални промени – богатство, бедност и сигурност;
  2. Глобални промени и околна среда;
  3. Глобални промени и екстремни явления;
  4. Глобални промени и устойчиво регионално развитие;
  5. Глобални промени, наука и образование.
Конференцията ще бъде открита на 28 април 2006 г. от 9,30 ч. в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”.
От организационния комитет