НОВА КНИГА ЗА СОФИЯ


Новата книга на Пламен Лазаров “Туристическа София”1 ще удовлетвори желанието на външния посетител, а и на столичния жител за опознаване на столичния град - една необходимост за съвременния културен човек.
София е представена в качеството на туристическа дестинация и е характеризирана главно като обект на туризма.
Дадената в началото на книгата историческа справка за възникването на града, неговата близо седемхилядолетна история и сегашното му състояние, макар и кратка по съдържание, въвежда към следващото сравнително по-подробно изложение на градските забележителности. Много прецизно, конкретно и вярно са характеризирани 46 основни обекти в столичния град с важни и малко известни факти и данни за тяхното създаване, развитие и значение, както и за приноса им за оформяне културния облик на селището.

Силно впечатлява и с интерес се чете написаното за храм-паметника “Св. Ал. Невски”, за църквите “Св. София”, “Св. Неделя”, “Св. Георги”, “Св. Седмочисленици”, за паметниците на цар Освободител, Васил Левски, патриарх Евтимий и Докторския паметник, за сградите на Народното събрание, БАН, Народния театър “Ив. Вазов”, Съдебната палата, Народната банка, СУ “Св. Кл. Охридски”, Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, за Драгалевския, Германския, Лозенския, Буховския, Кремиковския манастир и манастира “Св. великомъченик Мина”. Към текста са приложени и 15 цветни илюстрации на забележителни обекти.

За София е писано много, но както отбелязва авторът, “... повечето от издадените трудове имат монографичен характер и са трудно използваеми от туриста, пребиваващ в града за кратко време и търсещ бърза и кратка информация за него”(с. 5). Със своята разработка д-р Пламен Лазаров запълва една празнина в иначе обемната литература за София, като предлага на посетителя на столичния град кратка, но конкретна и издържана в научно отношение характеристика на българската столица като привлекателен център на туризма.

Книгата е полезна и за целите на обучението по география и може да се използва от учители и ученици в учебните курсове по география на България в средното училище.

Ст. н. с. д-р Св. Кираджиев


1 Лазаров, Пл. Туристическа София, УИ “ЮЗУ Неофит Рилски”, Благоевград, 2005, с. 93