НАШИЯТ КОНКУРС

Фондация - Център по карстология "Владимир Попов",
Дирекцията на Природен парк "Шуменско плато" и
сп. "Обучението по география"

МЕЖДУНАРОДEН КОНКУРС "КАРСТ ПОД ЗАЩИТА - ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА"


Международно жури в състав: проф. д-р Вячеслав Андрейчук от Силезийския университет (Полша) - председател, и членове: доц. д-р Йошихиса Накано - Университет в Ямагучи (Япония); Петър Стефанов - Фондация Център по карстология "Вл. Попов" и сп. "Обучението по география"; Дарина Иванова - Дирекция на Природен парк "Шуменско плато" и Даниел Димов - художник и преподавател, Шумен разгледа и обсъди получените конкурсни работи и направи следното класиране:

В категория "Ученици (рисунка)": В категория "Ученици (плакат и мото)":
В категория "Учители (урок-презентация)": На всички класирани участници се присъжда специален диплом.
Наградените творби могат да се разгледат в сайта на списанието (www.geography.iit.bas.bg) или на конференцията (http://karst.iit.bas.bg.).

Почетен диплом за ярко участие в конкурса се присъжда на групата деца от училището Шохо Чо (Япония) и на японските студенти: Тошихиро Уеяма, Юичи Катаяма и Майу Сато за композицията "Фантом в карста".

За заслуги в провеждането на конкурса организаторите присъждат почетен диплом на: доц. д-р Димитрина Михова и доц. д-р Йошихиса Накано (Университет Ямагучи, Япония); Даниел Димов - художник-преподавател (Шумен); Пенка Русева и Венета Великова - преподавателки по география (Шумен), и Диана Велева - преподавателка по рисуване (Шумен).

Като съорганизатор на конкурса Главна редакция на педагогическите издания награждава с безплатен абонамент за "География '21" за 2006 г. Николина Георгиева, Мария Гюлеметова, Пенка Русева и Венета Великова.
На всички отличени участници в конкурса - ЧЕСТИТО!


1Н. Георгиева е носител на първа награда и в Международния конкурс за постери "Една земя - много светове" (Глазгоу, 2004 г.) и в първия етап от конкурса на сп. "Обучението по география" "Нашият маршрут" (Н. Георгиева е представена в брой 1/2005 на сп. "Обучението по география").
Рисунката на Kurumi Tawara и плаката на Николина Георгиева, отличени с първа награда.
The picture by Kurumi Tawara and the poster by Nikolina Georgieva, honored the first prizeЧаст от японската експозиция "Фантом в карста" (Национален музей "Земята и хората" - София, декември, 2005)
A part of the Japanese exposition “Phantom in Karst” (National museum Earth and People, Sofia, December 2005Презентация за децата на Акиоши, Япония (Шумен, октомври, 2005)
Presentation about the children of Akiyoshi, Japan (Shumen, October 2005)Работен момент от заседание на научните секции (Шумен, октомври, 2005)
A moment from the scientific sessions (Shumen, October 2005)