НОВИ КНИГИ

„География на Южна Америка“
е третата книга на доц. Румен Пенин от уникалната за нашата географска литература поредица „География на континентите и океаните“ (изд. „Булвест“, София).
С нея авторът въвежда читателя в необикновения свят на този континент. Той използва редица разкази на наши и чужди пътешественици, както и свои пътеписи от пътешествията си из Южна Америка.
Книгата е с над 300 авторови и архивни фотографии, богато илюстриращи природата, населението, селищата и стопанството на далечния континент. Въвеждащата част разказва за най-интересното от историята на откриването и опознаването на Южна Америка и разкрива най-характерното от нейната уникална география. С увлекателен език авторът неусетно ни повежда из джунглите на Амазония и просторите на Пампата и ни издига във високите Анди. Запознава ни с уникалния растителен и животински свят на континента. Среща ни с хората, селищата и стопанството на Бразилия, Перу, Гайана, Парагуай, Панама, Колумбия, Уругуай, Аржентина … Както отбелязва доц. Румен Пенин, „Южна Америка е истински географски калейдоскоп„.

Сред представените с откъси от книги или специални материали изследователи и пътешественици в Южна Америка са Чарлз Дарвин и неговото забележително пътуване с кораба „Бигъл“, Симеон Идакиев - автор и водещ на предаването „Атлас“, Дейвид Етънборо – прочут английски изследовател и голям популяризатор на природата, Тур Хейердал, Р. Бломберг и др. „География на Южна Америка“ е съобразена с действащите учебни програми в България и е полезна за целите на обучението по география от 5 до 12 клас. Увлекателно написаната книга е истински „прозорец“ към необикновената география на този континент и представлява интерес не само за учениците, учителите и студентите, но и за всеки читател, който се интересува от древната наука географията.
доц.д-р Никола Тодоров,
СУ „Св. Кл. Охридски“