НОВИ КНИГИ
През юни т. г. в ТД „Сърнена гора“ в Стара Загора беше представен новият пътеводител на най-източния дял на Средна гора.
Автор е географът Георги Чорчопов1, ветеран-турист и добър познавач на „малката“ планина – символ на града. Това е второто преработено и допълнено издание на пътеводителя, публикуван през 1968 г. и отдавна изчерпен на книжния пазар.

Уводните 20 страници дават синтезирано описание на планината, написано професионално, с много фактология и разделено в 3 тематични части: І. Географска характеристикr; ІІ. Историческо минало; ІІІ. Стопанско значение. Читателят ще научи малко известни факти, напр. че в подножието на Сърнена гора в рамките на съвременния град Стара Загора са открити неолитни жилища отпреди 8000 години. Техните обитатели са добили най-старата мед в света. В Сърнена гора е добивано и златото, което украсява получилите световна известност некрополи в „Долината на тракийските царе“. На малцина е известно, че след установяването у нас на диктатурата на БКП, в западната част на Сърнена гора се е намирал един от центровете на горяните.

Основният обем от пътеводителя е е отделен за туристическите маршрути – общо 58, описани „по географски принцип – от запад на изток и от север на юг“. От тях 44 са илюстрирани с черно-бели картосхеми. Описанието на маршрутите е много подробно и точно, посочени са сигурни ориентири и времетраенето на отделните преходи. Приложени са и 16 цветни илюстрации на по-характерни обекти, както и 21 литературни източника, от които 8 – на същия автор. За препоръчване е пътеводителят да се ползва с подходяща туристическа карта, напр. издадената през 2002 г. дипляна от туристическото дружество в Стара Загора (пътеводителят и картата могат да се поръчат на адреса на дружеството или на е-mail: td_sarnena_ gora@starazagora.net).

Пътеводителят на Г. Чорчопов ще допринесе още много любители на природата да открият Сърнена гора като любим и много евтин обект за туризъм. Тази книга е много навременна като се има предвид нарастващото търсене на пътеводители. То е вследствие възраждането на туристическото движение в България и увеличаващия се интерес на младите към природата и особено към планините. При новите възможности на информационните технологии изискванията към пътеводителите нарастват и това е ново предизвикателство към техните автори. Географите, които по традиция са сред най-добрите съставители на пътеводители, все още са в дълг към природолюбителите. Новият пътеводител „Сърнена гора“ е достойният пример на ветераните.
Петър Стефанов
Географски институт на БАН

1 Чорчопов, Г. Сърнена гора. Пътеводител. – Стара Загора, 2006, 144 с.