Сп. "География '21" и
Националният политехнически музей - София
oбявяват общонационален
КОНКУРС "ПО СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО"

Сп. "География '21" започва да помества на трета корица гравюри и стари снимки на български градове, съчетани със стари карти на региона. Участниците в конкурса трябва да отговорят на следните въпроси:
Като допълнително условие всеки участник трябва да изпрати извадки или копия от оригиналните описания, които е издирил. Описанията трябва да бъдат точно цитирани, с посочен литературен източник. Няма ограничение в броя и обема на изпращаните описанията. Приема се и допълнителен илюстративен материал за историята на съответния град.

Спомагателна библиография (която ще се допълва с ваша помощ) на писменни източници по темата на конкурса можете да ползвате на електронния адрес на списанието в Интернет (www.geography.iit.bas.bg).

В конкурса са поканени да участват всички български ученици, техните учители и родители, както и българските студенти. Конкурсът има благородната цел да предизвика вашия интерес и съпричастност в общите усилия за създаване в сайта на списанието на информационна база с данни (рисунки, снимки, карти, описания от стари пътеписи и други печатни издания), наречена "Българските селища през вековете". Чрез електронния адрес на списанието тя ще бъде достояние за всички, които се интересуват от историческите аспекти на географията на населението и селищата у нас. Вашите отговори и материали изпращайте по пощата или в електронен вид на редакционните адреси. Приемат се и материали на магнитен носител. Резултатите от конкурса за 2006 г. ще бъдат обявени през май 2007 г. по случай Международния ден на музеите.

Най-активните участници в конкурса ще бъдат представени в специалната рубрика за конкурса и ще получат безплатен абонамент за сп. "География '21" за 2007 г., както и различни предметни награди. Най-голямата награда обаче ще получат всички родолюбци, за които заедно ще създадем в Интернет безценен извор на знания.

На всички участници в конкурса пожелаваме ползотворна работа и успех!