С Т А Т У Т

на наградата “Аметистова роза”
на Националния музей “Земята и хората”


Наградата “Аметистова роза” се връчва всяка година по време на Събора на българската книга в Националния музей “Земята и хората” за високи постижения в българската литература: За наградата “Аметистова роза” могат да се предлагат книги, отпечатани във времето между предходния и настоящия Събор на българската книга. Всеки, който предлага съответните книги, е длъжен да предостави по един екземпляр от заглавие на организаторите в Националния музей “Земята и хората” до края на работния ден на 26 октомври 2006 г. Едно заглавие (една книга) може да претендира за повече от една награда.

След приключване на работата на комисията от експерти, определена от Организационния комитет на Събора, организаторите уведомяват и поканват наградените, и им връчват наградите в предпоследния или последния ден на Събора.

Книгите, предоставени за наградата “Аметистова роза” след определянето на наградите остават за библиотечния фонд на Събора на българската книга и могат да се използват за отличия на победители в литературната викторина.

Наградата “Аметистова роза” включва диплом и скъпоценен камък – фрагмент от жилен аметист от Маджаровското находище в Източните Родопи, полиран и монтиран върху дървена поставка.