Велизар Гутов
Професионална гимназия по туризъм
5300 Габрово
ул. „Никола Балканеца” 22
e-mail: velizar_gutov@abv.bg
В. Гутов е ученик от 10А клас, спец. „Икономика и мениджмънт“. Проявява подчертан интерес към географията, астрономията и рисуванете. Има много добри резултати на областния кръг на олимпиадата по география. Участник е в разработването на идеен проект за пластичен знак „Географски център на България“ на община Габрово. Оригиналното учебно пособие „Геохрон-1“ е представил на националния фестивал „Наука на сцената 2“ в Севлиево (10-12. XI. 2006).


„ГЕОХРОН-1“ – ОРИГИНАЛНО ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

„Геохрон-1“ е действащ уред, разработван от автора в продължение на две години. Той отчита реалното астрономическо часово време на всяка точка от земната повърхност. Глобусът (представляващ Земята) се завърта около оста си за 24 часа в посока запад-изток чрез специален часовников механизъм.


Фиг. 1. Общ вид на „Геохрон-1“
Fig. 1 View of „Geochron-1“

Отчитането на съответния час за дадена точка от света става, като от нейното местоположение на глобуса се прекара мислена линия към циферблата на уреда. На кръгъл час той възпроизвежда по един химн на държава, в която настъпва полунощ (0:00 часа). Музикалното изпълнение е с продължителност около минута. Химн се изпълнява на 22 държави, които териториално най-точно съвпадат с основните часови меридиани – 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° и т. н. (в два часови пояса няма държави, затова химните, изпълнявани от уреда, са 22).

В основата на уреда е поставена звездна карта (отговаряща на 42° сев. геог. шир., на която се намира Габрово). Чрез нея могат да се установяват изгрелите съзвездия на небосвода за всяко едно денонощие от годината.

По време на изпълнението на всеки химн светва лампичка, изпълняваща ролята на Слънцето. Светенето на лампичката, въртенето на глобусът и звездната карта дават визуална представа за движенията на Земята около нейната ос, около Слънцето и съзвездията1.

Уредът работи с батерии (6 волта), напълно автоматичен е и лесно се настройва. „Геохрон-1“ би бил много полезен за онагледяване на учебния процес по география (при темите: „Движение на Земята около оста й“, „Движение на Земята около Слънцето“, „Работа с часови пояси“) и по физика и астрономия (при темите: „Земята – част от Слънчевата система“ и „Съзвездия“).


Фиг. 2. Авторът обсъжда възможностите на „Геохрон-1“ с учителя по география в ПГТ-Габрово Христо Кичиков
Fig. 2. The author discusses „Geochron-1“ potential for education with the geography teacher Christo Kichikov from PGT. Gabrovo

Освен че може да бъде полезен за всеки кабинет по география и по физика, „Геохрон-1“ има приложение в интериора на офиси, хотели, кантори, особенно ако са свързани с транспорта и съобщенията. Уредът може да бъде изработен в различен дизайн и размери. Стандартният вариант възпроизвежда химни на държави, но това не пречи да се настрои да изпълнява и друга мелодия или фирмено мото. Уредът дава полезна информация и за температурата, влажността на въздуха, атмосферното налягане (за мястото, където е поставен) и посоките на света. В момента се разработва идеята за усъвършенстван вариант – „Геохрон-2“.


Бел. ред. Редколегията на сп. „География ‘21“ поздравява младия изобретател за оригиналния уред и се надява чрез списанието и интернет-страницата той да добие известност. Искрено се надяваме, че изобретението ще бъде оценено по достойнство, авторът забелязан от съответните институции, вкл. от МОН, а уредът – от подходящият производител. На Велизар Гутов желаем нови успехи и дръзновение и ще бъдем щастливи, ако има много последователи. Редколегията го награждава с безплатен абонамент за сп. „География ‘21“ за 2007 г.


1Възможностите на „Геохрон-1“ са представени и в нарочна презентация, поместена в електронния вариант на списанието (на адрес: http://www.geography.iit.bas.bg, рубрика „Презентации“).