Малцина знаят, а още по-малко вече са тези, които помнят, че български географи са участвали в това знаменателно научно събитие. Едва ли многобройните туристи, минаващи покрай заслона (1, 2) в Големия Казан под вр. Вихрен в Пирин, са наясно, че той е построен от Географския институт на БАН през 1957 г. като физикогеографска станция във връзка с провеждането на Международната геофизична година.

Основен организатор, ръководител и изпълнител на изследователската програма в циркуса Големия казан е ст.н.с. Владимир Попов. С публикуването на следващите материали, които не са загубили своята актуалност, редколегията отдава заслужена почит на големия български географ и неуморим изследовател на Пирин. Той беше и сред най-популярните и уважавани автори на нашето списание (бел. ред.).


Click to zoom in