НОВИ КНИГИ
Св. Кираджиев, известен български географ и популяризатор, издаде нова книга – този път посветена на старопрестолния български град на р. Янтра. Както авторът пише в предговора, Велико Търново, един „от най-забележителните градове в България повече от осем века привлича вниманието на българи и чужденци с изключителното си географско положение, със славната си история и с неукротимия дух на жителите си в борбата с османския поробител, с многобройните си бележити чеда и неповторим възрожденски чар, със създадената в него безценна материална и духовна култура.” (с. 5).

Книгата е структурирана в 4 части: Географско положение и природна среда (местоположението на Велико Търново е сравнено сполучливо с това на Толедо, Берн и Верона); Велико Търново в миналото (подробен исторически преглед, придружен със стопански анализ и оценка на териториалното развитие на града); Съвременно Велико Търново (професионален географски синтез с акцент върху туристическите ресурси и описание на забележителностите на града); Из околностите на Велико Търново (кратко описание на Арбанаси и 7 от най-известните манастири край града).
Приложените в края на книгата Летопис на Велико Търново (основни дати и събития в периода от 1185 до 2000 г.) и Ползвана литература допълват значението й като ценен справочник. За това допринася и използваният в текста много богат фактологичен материал, онагледен с рисунки (6) и повече от 60 черно-бели снимки. Географският аспект на книгата се подчертава и от приложените 9 картосхеми.

Този географски и културно-исторически очерк за Велико Търново, градът, дал начало на моя род, е опит за бегъл поглед към развитието и днешното му състояние. Написан е с искрено желание всеки българин да го опознае по-добре и да го обикне, защото той е един от символите на България”. С професионалната си вещина и емоционална ангажираност авторът е постигнал много повече от „бегъл поглед”, затова тази книга е както полезно, така и приятно четиво.

П. Стефанов

1 Св. Кираджиев. Велико Търново – географски и културно-исторически очерк. – Изд. „Свят-20014” и „Ариадна”, С., 2007, 150 с.