Учебното помагало е продължение на издаваният вече няколко години сборник с тестове по география на България за кандидат-студенти от същите автори. Различава се от предходните издания по начина на формулиране на въпросите. Целта е максимално доближаване до реалността на кандидат-студентския изпит през 2007 г.

Приложени са най-новите статистически данни по проблемите, залегнали в програмата по география. Предназначено е предимно за подготовка на кандидат-студенти за тестови изпит по география на България в Шуменския университет, но е подходящ и за кандидатстващите в други висши учебни заведения, използващи подобна форма на кандидатстване.

Помагалото може да послужи за проверка и оценка на знанията в средното училище, а също и за начална проверка на студенти, изучаващи дисциплината “Социално-икономическа география на България”.
Преподавателите по география могат да използват пособието за улеснение на тяхната методическа работа.
Приложени са 10 примерни тестови варианта, които покриват изцяло учебния материал необходим за кандидатстване. В края на сборника е поместен ключ с верните отговори на всеки от вариантите.

Тестовете са разработени от преподаватели на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, преподаващи дисциплината “Социално-икономическа география на България”. Сборникът тестове може да се открие в книжарници “Хеликон”.
проф. д-р Дончо Дончев
ст. ас. Милен Пенерлиев