Сп. "География '21" и Краеведско дружество “Илия Габровски”, Габрово обявяват общонационален


КОНКУРС "ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ”


Конкурсът е посветен на 170-годишнината на Българското краезнание и 50-годишнината на Европейския съюз и е под общото мото на ЕС „Единство в многообразието“.
Конкурсът се провежда в 5 категории:
  1. Есе
  2. Изследване
  3. Фотоснимка (класическа или дигитална, формат – по избор)
  4. Постер (формат и материали – по избор)
  5. Мултимедийна презентация
В конкурса са поканени да участват всички български ученици (индивидуално или в екип), без възрастови ограничения. Приемат се само оригинални авторски творби. Конкурсните работи, придружени с име и адрес на автора/ите, изпращайте в срок до 15 октомври 2007 г. на адрес: 1113 – София, Географски институт на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 3 (за конкурса), или в електронен вариант на е-mail: psgeo@abv.bg