ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 6, 2010 г., ІV (LІI), ISSN - 1312-6628


  Крайпътни станции

  • Етносите в България – турска етническа група
  • Глобални градове
  • География на религиите – Индия
  • Нашият гост – доц. д-р Васил Дойков
  • Сент-Екзюпери и географът
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Н. Сато, Д. Михова (Япония) - Крайпътните станции в Япония (на примера на префектура Ямагучи, Западен Хоншу)
N.Sato, D.Mikhova (Japan): Road stations in Japan (Еxemplified by the Yamaguchi Prefecture, Western Japan).
стр. 3
Н. Илиева – Турската етническа група в България (1878 - 2001 г.)
N. Ilieva: The Turkish ethnical group in Bulgaria (1878 - 2001)
стр. 12
Т. Трайков - Индия – многообразие от религиозни вярвания и обичаи
T. Traykov: India – variety of religious beliefs and customs
стр. 23
Кр. Левков - Глобалните градове
Kr. Levkov: The Global сities
стр. 29

Нови книги
New books
Ил. Копралев - Географско изследване на етническите общности в България
Il. Kopralev: Geographical Research of the Ethnic Communities in Bulgaria
стр. 11

Юбилеи. Портрети
Anniversaries. Portraits
Хр. Кичиков - Доц. д-р Васил Дойков: В плен съм на географията, тя е моят свят (по случай неговата 80-годишнина)
Ch. Kichikov: Associate Professor Dr. V. Doikov: I an obsessed by Geography, it is my World (on his 80th Anniversary)
стр. 35

Духовно огледало
Spiritual mirror
* * * География на един удивителен духовен свят - Антоан дьо Сент-Екзюпери (по случай 110 години от рождението му)
* * * Geography of an amazing spiritual world: Anoan-dyo-Saint-Exuperi (in memory of the 110th of his Birth)
стр. 40

Годишно съдържание 2009
Annual contents (2009)
стр. 45

Фотогалерия (ІI корица): 5 години списание "ГEOграфия'21"
Фотогалерия (ІII корица): анонс за 2011 г. на сп. "ГEOграфия'21"
Фотогалерия (ІV корица): Защитена ландшафтна област „Чешки рай” (Чехия): Крепостта Trosky hrad (горе), и входът на най-голямата пещера Jeskyne Postojna (Amerika) (долу) с площ 262 м2, формирана в пясъчниците на природния резерват Klokocskych skalach край гр. Турнов.
© Петър Стефанов


* Публикация само в електронното издание на списанието
* Publication only in the electronic version of this journal