ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 1, 2011 г., VІ (LІV), ISSN - 1312-6628


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Доц. д-р Д. Михова – Трагедията и възвисяването на един народ
* * * Associate Professor D. Mikhova: Tragedy and rise of a nation
стр. 3
Ст. Велев - Променил ли се е климатът на София в края на ХХ и началото на ХХІ век?
St. Velev: Has the climate of Sofia changed in the end of the XXth and the beginning of the XXth century?
стр. 19
П. Стоянов - Високоскоростните железници в Европа
P. Stoyanov: High Speed Rails in Europe
стр.25

Туризъм
Тourism
В. Василева, Щ. Моллов - Състояние и перспективи за развитие на яхтения туризъм по Северното Черноморие
V.Vassileva, St. Mollov: State and Perspectives for development of Yacht Tourism along the North Black Sea Coast
стр. 31

Методика на обучението
Methods of education
Г. Коцев - Успешната мултимедийна презентация в обучението по география – някои принципи, методи и технологични насоки за приложение
G. Kotseff: Successful multimedia presentation in teaching Geography – some principles, methods and technological trends for applying them
стр. 38
Хр. Маркова - Регламент за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика (2010–2011 учебна година)
Ch. Markova: Rules for organizing and holding of the National Olympiad in Geography and Economics (2010-2011)
стр. *

Географски справочник
Geographical handbook
П. Михайлов - Промени в административно-териториалното устройство на България през 2010 г.
P. Mihailov: Changes in the administrative and territorial divisions of Bulgaria in 2010
стр. 45
* * * Намазу-e (земетресенията в японския фолклор)
* * * Namazu-E (earthquakes according to the Japanese folklore)
стр. 48

Фотогалерия (ІV корица): Природата и японските традиции: първият слънчев лъч на Новата година се посреща на най-високия връх - изгревът на 1 януари 2011 г. от връх Хобензан, префектура Ямагучи (горе) и Ханами – традиционен японски обичай за съзерцаване на цъфнали вишни-сакура в Ямагучи.
© Росен Михов
© Димитрина Михова