ГEOграфия'21
GEOGRAPHY' 21
брой 2, 2011 г., VІ (LІV), ISSN - 1312-6628  • Трансгранично сътрудничество: България - Македония
  • Шинкансен
  • Идеи, опит и проблеми в обучението по география
  • Супервулканите: Йелоустоун
  • Бялата планина
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
C O N T E N T S

География
Geography
Ем. Патарчанова - Балканите на кръстопът между старата „слава” и новия шанс
Em. Patarchanova: The Balkans on a crossroad between old “glory” and a new chance
стр. 5
П. Стоянов - Високоскоростните железници в Азиатско-Тихоокеанския регион
P. Stoyanov: High Speed Rails in the Asian-Pacific region
стр. 10

Първи стъпки в науката
First steps in Science
Г. Железов - Проект “Устойчиво развитие на планинските региони в Югоизточна Европа”
G. Zhelezov: Project “Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe”
стр. 16

Проекти. Научни форуми
Projects. Scientific forums
М. Михова - Супервулканът в Йелоустоун
M. Mikhova: The Super-volcano in Yellowstone
стр. 19

Методика на обучението. Професионален опит
Methods of education. Professional expertise
М. Василева, Н. Маринова - Идеи за усъвършенстване структурата на урока по география
M. Vasileva, N. Marinova: Some ideas for improvement of geography lessons structuring
стр. 26
С. Неждет - Методически решения за приложение на информационно-технологичния подход и интерактивните техники в практиката на обучението по география в Х клас, раздел „Природно-географски области” – тема „Дунавска равнина”
S. Nejdet: Methodological solutions for application of information technology approach and interactive techniques in the practice of teaching geography in Xth class, section Natural geographical areas, the "Danube Valley” theme.
стр. 32
Г. Николова - Обучението по география и икономика в професионалните гимназии
G. Nikolova: Geography and Economics in the professional high schools
стр. 40

Географски справочник
Geographical handbook
Н. Миткова–Димитрова - Триполи преди войната
N. Mitkova-Dimitrova: Tripoli before the war
стр. 42

Конкурси, състезания
Competitions, contests
Вл. Караджова - Седма национална олимпиада по География и икономика (Благоевград, 16-17.04.2011 г.)
Vl. Karadjova: Seventh National Olympiad in Geography and Economics (Blagoevgrad, 16-17 April, 2011)
стр. 44

Пътешествия
Travels
Н. Николов - Мон Блан – бялата планина, или поредната осъществена мечта
N. Nikolov: Mont Blanc – the white mountain or the next fulfilled dream
стр. 46

Фотогалерия (ІV корица): Масивът на Мон Блан (4810 м) в Алпите: седловината Кол дю Миди (3532 м) с палатковия лагер и финалният етап от изкачването на върха по маршрута на „Трите Мон Блан-а”.
© Никола Николов