Главна Редакция на Педагогическите Издания - МОН,
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, тел.: 02/8705 119; e-mail: grpi@dir.bg