"ГЕОГРАФИЯ '21"
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ

ISSN - 1312-6628

GEOGRAPHY' 21 - SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL
ISSN - 1312-6628Искате да знаете повече за света, който ни заобикаля, да опознаете далечни страни и народи, да се посветите в тайните на необичайните природни явления, да проникнете в летописа и загадките на нашата планета и да я погледнете от Космоса през "очите" на съвременната "умна" апаратура.
А може би искате да споделите професионален опит и идеи, или да се включите в дискусията за отговорностите на съвременната география и за състоянието на българското образование и мястото на географията в него. Тогава потърсете вашето географско списание.

„География `21” вече има читатеали и автори от Страната на Изгряващото слънце, през Азия и Европа, до Америка. Съжаляваме, че по независещи от нас причини не успяхме да осигурим по-качествен печат на книжките на списанието. Но винаги сме се стремели да надмогнем дребните неща и да създадем един достоен форум на българските географи и на обучението по география, да подпомогнем международното сътрудничество между българската География и световната, особено в областта на образованието.
До нови срещи през 2012 година !
От редакционната колегия