Цени за реклама

заявка


описание за 1 месец: за 3 месеца: за 6 месеца:
Позиция 1, 2: 110 x 55 pixel. 90 лв. 220 лв. 450 лв.
Позиция 3:     200 x 55 pixel. 160 лв. 380 лв. 800 лв.
Позиция 4, 5: 150 x 55 pixel. 80 лв. 200 лв. 400 лв.
Позиция 6:     150 x 110 pixel. 140 лв. 360 лв. 700 лв.
Сканиране и обработка на изображения, предоставени на хартиен носител: + 10 %.
Добавяне на звук или анимация: + 20 %.
Статистика за хипервръзка към рекламата: + 30 %.
Допълнителни изисквания: по договаряне.