П О К А Н А

(Програма)

Краеведско дружество „Илия Габровски” – Габрово организира своите 5-ти краеведски четения, посветени на 170-годишнината на краезнанието в България. Те ще се проведат на 25 октомври 2007 г. от 10:00 ч. в Актовата зала на Национална Априловска гимназия. Могат да участват ученици от цялата страна без ограничене от възрастта. Вид на представяне: изследване, съобщение, компютърна презентация, постери. Такса за правоучастие – няма. Всички разработки ще бъдат класирани и наградени. Най-добрите ще бъдат предложени за участие в конкурса на сп. „География` 21” "Природно и културно наследство на моя роден край” и в Общонационалните чествания на българското краезнание в град Добрич – 24 ноември 2007 г.

За справки:
Христо Христов Кичиков – председател на краеведско дружество „Илия Габровски” – Габрово
GSM: 0889197495
e-mail: kichikov@abv.bg

Очакваме Ви да ни гостувате.