ДОКУМЕНТАЦИЯ
Documents
брой/година
2007
Примерен изпитен вариант на държавен зрелостен изпит по география и икономика 1/2007
2006
*** Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика
*** Leaching/Testing program for National graduation exam in Geography and Economics
6/2006
Регламент за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика (2005 – 2006 учебна година)
Rules for the National Olympiad of Geography and Economy (2005-2006)
1/2006
2003
Опазване на околната среда и защитени територии (по смисъла на българското законодателство)
Environmental protection and protected territories (in the contents of the Bulgarian legislation)
2-3/2003
Учебно–изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика
Program for the National graduation exam in Geography and Economics
1/2003
Държавен зрелостен изпит по география и икономика (Изпитен материал от пробния държавен зрелостен изпит, проведен през месец май 2002 година)
State graduation exam in Gegoraphy and Economics (Examination material from the sample state graduation exam, held in May 2000)
1/2003