КОНКУРСИ

ТЕКУЩИ КОНКУРСИ

- НА СПИСАНИЕТО
КОНКУРС "ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ”

- ДРУГИ
*** Младежка награда за развитие – 2007: “Африка - устойчиво развитие” (конкурс на ЕС)
*** EU competition for young participants - 2007 under the title “Africa and its sustainable development”.
брой 5/2007


ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ
- на списанието

НАШИЯТ КОНКУРС
Our Quiz
брой/година
"По следите на времето" - ново предизвикателство към родолюбците
“Along the tracks traces of time” : a new challenge to homeland-lovers
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
"Нашият маршрут"
“Our route”
4/2004

НАШИЯТ КОНКУРС
Our Quiz
брой/година
Участието на японски деца в конкурса за рисунки “Карст под защита – дар за поколенията”
Pictures of Children drawing the Akiyoshi karst Plateau,Yamaguchi, Japan in the international competition “Karst under protection – gift for the generations”.
1/2006
Варовикови ландшафти в Националния парк "Йоркшър дейлс", Великобритания (уроци за карста)
Limestone Landscape, "Yorkshire Dales" National Park, UK (Karst Lessons)
1/2006
Международен конкурс "Карст под защита - дар за поколенията"
"International competition “Karst under protection: gift for the generations”.
1/2005
1/2006
В обятията на Врачанския Балкан
In the embrace of the Vratsa Balkan
4/2005
Защитени територии в Западните Родопи (специализиран маршрут за ученическа екскурзия)
Protected territories in the Western Rhodope (a specialized school tour)
2-3/2005
Безвремие (есе)
Time-out (an Essay)
1/2005
"Пещерите - един вълнуващ свят"
“Caves: an exciting world”
4/2004
1/2005
"100 Национални туристически обекта"
”100 National tourist sites”
2-3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
1/2004
2-3/2004
"Нашият роден край" - Международното състезание на МГС за постери (2004, Глазгоу, Шотландия)
“Our home land” (IGU, 2004: Glasgow, Scotland)
5/2003
1/2004
4/2004
6/2004

- други

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Competitions, Contests
брой/година
Географията - начин да откриваш света
Geography as a Way of Exploring the World
3/2006
Национална олимпиада по география и икономика (областен кръг) - тестови задачи
National Olympiad in Geography and Economics (regional round): test problems
2/2006
Регламент за организиране и провеждане на Националната олимпиада по география и икономика (2005 – 2006 учебна година)
Rules for the National Olympiad of Geography and Economy (2005-2006)
1/2006
Първа национална олимпиада по география
First National Geographic Olympiad
5/2005
"Земята – позната и непозната" (резултати от петото издание на конкурса)
"Earth - known and unknown" (results from the fifth issue of the competition)
4/2005
Изложба за първите големи успехи на българските ученици в състезанията по география
An Exhibition about the first high success of Bulgarian students in Geographic competitions
1/2005
Пета Международна олимпиада по география в Гдиня, Полша и българското участие в нея
Fifth International Geographic Olympiad in Gdynya, Poland and the mass Bulgarian participation.
1/2005
Шеста Международна географска олимпиада ‘2006 г. (Австралия)
Sixth International Geographic Olympiad '2006 (Australia)
1/2005
Конкурс на БАН за избор на дописни и действителни членове
BAS opens a competition for corresponding and full members
1/2004
Конкурси на НСНИ-МОН за 2004 г.
Competitions of NSF for 2004
1/2004
Примерни въпроси и задачи от международните географски състезания (Холандия, 1996)
Sampie questions and problems from the International Geographic competitions (Netherlands, 1996)
2-3/2004
IV конкурс за научна разработка "Земята - позната и непозната" (2003)
Fourth competition for a research “The Earth: known and unknown”: 2003
1/2004
Второ Национално състезание по география и икономика - 2004 г.
Second national competition in Geography and Economics 2004
1/2004
2-3/2004
Пето Международно географско състезание (5-10 август 2004 г., Гдиня, Полша)
Fifth International Geographic competition (5-10 August, Gdynia, Poland)
1/2004
Първо участие на български отбор в Международната олимпиада по география - Тампа, Флорида (12-17 юли 2003 г.)
First participation of a Bulgarian team in the International Geographic Olympiad, Tampa, Florida (12-17 July, 2003)
5/2003
Нови инициативи на Международния географски съюз
New initiatives of the International Geographical Union
5/2003
Резултати от първото национално състезание по география
Results from the first national competition in Geography
2-3/2003
Национален конкурс за научна разработка “Земята – позната и непозната”
National competition of a research “The Earth: known and unknown”
1/2003
Американското международно географско състезание "National Geography Bee"
The American International competition National Geography Bee
1/2003
4/2003