Интервюта брой/година
*** Акад. Никола Съботинов – БАН: от настоящето към миналото и бъдещето 4/2009
*** Д-р Леош Щефка (Чешка република) - 26 години пътуване към карста
*** Dr. Leoš Štefka (Czeck republic): 26 years journey to karst
6/2006
Проф. Ромео Ефтими (Албания): С България в сърцето
Prof. Romeo Efthimi (Albania): Bulgaria on my heart
5/2006
Владимир Бешков - за моя баща и за географията
Vladimir Beshkov – about my father and Geography
3/2006
Георги Марков - полетът възможен
Georgi Markov: the flight is possible
2/2006
Д-р Масаюки Фуджикава (Япония) - от любов към карста
Dr. Masyuki Fujikawa (Japan): To karsts with love
1/2006
Проф. д-р Н. Нинов - изследователят-творец, неподвластен на времето
Professor Dr. N.Ninov: an original and productive researcher, insubordinate to time
5/2005
Владимир Сорокин - професия "околосветски пътешественик"
Vladimir Sorokin: profession “Round the world traveler”
2-3/2005
Николина Георгиева - момичето, което нарисува България пред елита на световната география
Nikolina Georgieva: the girl who pictured Bulgaria in front of the International Geographic Elite
1/2005
Тодор Гладков - учителят, след който вървяха поколения
Todor Gladkov, the teacher who led generations.
1/2005
Доц. д-р Румен Пенин - пътешествията като начин на живот
Associate professor Rumen Penin – Traveling as a way of life
5/2004
ст.н.с. д-р Петър Берон - неуморният изследовател и пътешественик
Dr. Peter Beron, the tiredless researcher and traveller
4/2004
Проф. дгн Mарин Станчев Деведжиев
Prof. Dr.Sc. Marin Devedjiev
2-3/2004
Инж. Иван Петров - картографът, вдъхновен от зова на планините
Eng. Ivan Petrov: the cartographer inspired by the mountains
6/2003
Д-р Алексей Стоев - астрономът, влюбен в пещерите
PhD Alexey Stoev: the astronomer enamored in caves
5/2003