Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста
(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)

НачалоЗа проектаРаботни пакетиРезултатиКолективКонтактиEN

Базова организация:

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ-БАН)

Ръководител на научния колектив:

Петър Ножаров, доцент, д-р

Адрес

ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3
гр. София, 1113
България  
Тел. +359 2 979 3322
Факс: +359 2 971 3005 
office@geophys.bas.bg