Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста
(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)

НачалоЗа проектаРаботни пакетиРезултатиНаучен колективКонтактиEN

Заглавие на проекта:

Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България

Финансираща организация:

Фонд „Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2017

Основна научна област/тематично направление

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

Базова организация

Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ-БАН)

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Петър Ножаров