Съвременни въздействия на глобалните промени върху еволюцията на карста
(на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)

НачалоЗа проектаРаботни пакетиРезултатиКолективКонтактиEN

Работни пакети

Работен пакет 1: Системата от глобални промени и тяхното регионално и локално въздействие върху карста

Работен пакет 2: Глобалните промени на климата и техните регионални и локални въздействия върху спелеомикроклимата и еволюцията на карстовите геосистеми

Работен пакет 3: Въздействия на глобалните промени върху карстовите води и карстовите процеси

Работен пакет 4: Въздействия на глобалните промени върху радиологичното състояние

Работен пакет 5: Тектоно-сеизмичен мониторинг и оценка на сеизмичната опасност

Работен пакет 6: Антропогенни въздействия върху карстовите геосистеми

Работен пакет 7: Теоретични модели на въздействията на глобалните промени върху еволюцията на карста

Работен пакет 8: Разработване на модели и политики за устойчиво развитие на карстовите територии в условията на глобални промени

Работен пакет 9: Разпространяване на резултатите от проекта

Работен пакет 10: Вътрешно-колективна организация