По-важни научно-методически, образователни и практически приноси на Лабораторията
(публикувани в научни издания и представени на международни научни форуми)