На 15 май 2017 г. е обявено Четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”. Той е включен в програмата на поредния Международен научно-практически форум „Защитени карстови територии - законодателство, туризъм, мониторинг” (ProKARSTerra`2019, София) и се провежда под мотото на форума „Защитени карстови територии – острови на устойчиво развитие”. Конкурсът е в традиционните 5 категории, като част от конкурсните рубрики са актуализирани и са добавени нови.

Крайният срок за участие в конкурса е 14 април 2019 г..

Покана: Български, Английски, Немски, Руски                
Плакат: Български, Английски, Немски, Руски, Френски

Актуална информация можете да намерите на уеб-сайта на конкурса:      www.prokarstterra.bas.bg/competition/bg/index.html