НАУЧНА ЕКСКУРЗИЯ
„Карстови бисери на Западните Родопи в България”
(27-30 септември 2015 г.)

В маршрута на екскурзията (ок. 1800 км.) са обхванати най-интересните карстови райони в мраморите на Родопите в България. Програмата включва посещение на 6 карстови пещери и много други интересни природни, исторически и архитектурни обекти.



Маршрут