Пътуващото училище за карста`2015 е организирано от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН и се проведе със съдействието на ЮНЕСКО (Програма за участие 2014-2015). То има за цел в реалните условия на представителни карстови територии в България да проведе специализирано теренно обучение (с демонстрации на интердисциплинарни методи на изследвания и полеви експерименти) на учители, ученици, студенти и докторанти с подчертани интереси към карста.

Пътуващото училище за карста в България`2015 има експериментален характер и се проведе в международен формат. Повече информация за Пътуващото училище, в т.ч. оригинални впечатления на участниците и фотоилюстрации, можете да видите на уеб сайта: www.prokarstterra.bas.bg/travel-school/bg/index.html