23 септември:
Централната сграда на БАН, София
10:00-12:00 Откриване на конференцията. Приветствия. Пленарна сесия:.
Петър Стефанов, Диляна Стефанова: Образователната стратегия ProKARSTerra- Edu и нейните инициативи
Andrzej Tyc, Петър Стефанов: Проф. Мариан Пулина – основател на полско- български инициативи за карста
13:30-16:00 Тържествена сесия: обявяване и награждаване на лауреатите от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”
Национален природонаучен музей, София
16:30-17:00 Откриване на изложба с наградени творби от международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”
17:00-17:30 Представяне на арт-композицията „Фантом в карста`2015” на художници от Япония
Клуб „Столична община”
19:00 Коктейл „ProKARSTerra” за участниците и гостите на конференцията (с дегустация на български вина от картови райони)
24 септември:
НИГГГ-БАН, Зала 1
9:00-12:30 Научна сесия - първо и второ заседание
12:30-13:00 Постерна сесия
13:00-13:30 Посещение в Националния сеизмологичен център в НИГГГ-БАН
14:30-17:00 Научна сесия – трето и четвърто заседание
Централната част на София
17:30-19:00 Социална програма: Пешеходна обиколка на историческите и културни забележителности на София
25 септември:
Теренна научна сесия в Панежко-Карлуковски карстов район в Северна България
1. Посещение на карстови обекти: Гложенски бигорен водопад, понорите на р. Вит, Брестнишко карстово поле, пещера Съева дупка
9:30-12:30 Теренна научна сесия – пето (теренно) заседание - полеви презентации, демонстрации и дискусии
2. Посещение на циментов завод „Златна Панега цимент” АД
13:30-15:30 Научна сесия – шесто заседание
3. Посещение на карстови обекти: карстов извор Глава Панега, пещера Проходна
15:30-17:30 Теренна научна сесия – седмо (теренно) заседание: полеви презентации и дискусии
26 септември:
НИГГГ-БАН, Зала 1
Заключителна пленарна сесия - обща дискусия по тематиката на конференцията
9:00-10:30 Представяне на добри образователни практики и инициативи
10:30-11:00 Дискусия
13:30-15:30 Кръгла маса – обсъждане на нови международни инициативи
  • Международно състезание за карста (за ученици)
  • Международна година на карста
16:00-16:30 Формулиране и гласуване на проектодокументи на конференцията
16:30-17:00 Закриване на конференцията
20:00 Гала вечеря за участниците в конференцията
27-30 септември:
Научна екскурзия „Карстови бисери на Западните Родопи в България”

ПРОГРАМА