Място на провеждане на конференцията

Международният форум ще се проведе в София, столицата на Република България, член на Европейския съюз (2007 г.). Домакин на форума е Българската академия на науките – най-старата и авторитетна българска академична институция, която през 2014 г. отбеляза своята 145-годишнина.

Основните заседания на конференцията ще се проведат в Централната сграда на БАН, разположена в центъра на София, непосредствено до Народното събрание на България.

Централната сграда на БАН (жълтата сграда)