Международен научно-практически форум

ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ProKARSTerra`2015

Защитени карстови територии – учене през целия живот

През 2015 г. България за трети път беше домакин на международен научно-практически форум за защитените карстови територии (ProKARSTerra`2015). Първите два форума дискутираха различни научно-методологически и практически въпроси:

Форумът ProKARSTerra`2015 беше посветен на ролята на защитените карстови територии в образованието, обучението и популяризирането на карста – природен феномен с широко разпространение и много голям, но все още недооценен образователен потенциал. Той най-пълно може да бъде разкрит и ефективно реализиран чрез интегриране на съвременната образователна стратегия Учене през целия живот с най-новите научни постижения в карстологията и спелеологията. А това гарантира траен обществен интерес, особено сред младите хора, от които зависи устойчивото развитие на карстовите територии.

Форумът ProKARSTerra`2015, който премина под мотото Защитени карстови територии – учене през целия живот, включи няколко международни събития:

Проведеният форум ProKARSTerra`2015 за пореден път популяризира карста в България, който все още е слабо познат от световната общност. Българският карст не само има широко разпространение (1/4 от територията на страната), но е и уникален със своето разнообразие. Това го прави идеална природна лаборатория за изследване и обучение. Надяваме се тя скоро да стане много по-привлекателна, вкл. за младите хора.

Организационният комитет благодари на всички участници в събитията от форум ProKARSTerra`2015, както и на партньорите и спомоществователите. Това бяха много емоционални и положителни преживявания както за участниците, така и за организаторите.

До нови срещи в България през 2019 г. на поредния научно-практически форум за карста.