ФОТОГАЛЕРИЯ

23 септември:
Централната сграда на БАН, София
Откриване на конференцията. Приветствия. Пленарна сесия.
Тържествена сесия: обявяване и награждаване на лауреатите от третото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”
Снимки
*Снимките са предоставени от участниците във форума
Национален природонаучен музей, София
Откриване на изложба с наградени творби от международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”
Представяне на арт-композицията „Фантом в карста`2015” на художници от Япония
Снимки
Клуб „Столична община”
Коктейл „ProKARSTerra” за участниците и гостите на конференцията (с дегустация на български вина от картови райони)
Снимки
24 септември:
НИГГГ-БАН, Зала 1
Научна сесия
Посещение в Националния сеизмологичен център в НИГГГ-БАН
Снимки
25 септември:
Теренна научна сесия в Панежко-Карлуковски карстов район в Северна България
1. Посещение на карстови обекти: Понорите на р. Вит, пещера Съева дупка, пещера Проходна
Снимки
2. Посещение на циментов завод „Златна Панега цимент” АД
Снимки
26 септември:
НИГГГ-БАН, Зала 1
Заключителна пленарна сесия:
Представяне на добри образователни практики
Кръгла маса – обсъждане на нови международни инициативи
Дискусия
Приемане на проектодокументи на конференцията
Снимки